За повече информация

Попълнете полетата по долу за да осъществите контакт с нас, да получите
повече информация за фирмата и услугите, които Ви предлагаме.
Вашето име:
email адрес:
Телефон:
Коментар:
"Неокад" ООД
1111 София,
ул. Бетовен 6В, ап.6
4000 Пловдив,
ул. Ив. Вазов 14
тел. 032/260653
GSM: 0897944953
e-mail: office@neocad.biz