Новини

Колеги,
омръзна ли ви да местите с часове номерата на подробните точки, за да се получи
добра читаемост ?
И Вие ли се уморихте да отчитате ръчно коти и да изчислявате многократно
наклони, докато направите проекта си ?
Не смятате ли, че не е необходимо да прахосвате творческия си потенциал за
задачи, които компютърът  може да реши и без ваша намеса ?

СТИГА ТОЛКОВА  !

От началото на 2007 година започнахме интензивна разработка на собствен
софтуер за графична обработка на геодезически данни. Поставили сме си
амбициозната задача да създадем програма с която да се оптимизира работата по:
Въвеждане на данни от геодезически измервания
Изчертаване на планове и карти
Изработване на вертикално планиране и трасировъчни планове
Модел на повърхнини (изчисляване на обем)
Създаване на надлъжни и напречни профили
Начало

Накратко

Работим в областта на геодезията и кадастъра и притежаваме всички необходими
лицензи за извършване на тези услуги.

Висококвалифицираният ни екип от инженери геодезисти  и техници, е участвал в
проучването, проектирането и реализацията на различни проекти в цялата страна.
Фирмата разполага с модерна геодезическа и офис техника, както и със специално
оборудван мобилен офис, което ни позволява да извършим измерванията, да ги
обработим и да предадем готовата документация или да я изпратим по интернет от
произволна точка на територията на България.

Във всеки наш проект ще откриете стремеж към перфектен резултат. Не се
притесняваме да поемем нестандартни и високо - прецизни инженерни задачи  
изискващи задълбочени познания по геодезия, творчески подход и високо качество
на работа.
"Неокад" ООД
1111 София,
ул. Бетовен 6В, ап.6
4000 Пловдив,
ул. Ив. Вазов 14
тел. 032/260653
GSM: 0897944953
e-mail: office@neocad.biz