Защо Неокад?

"Неокад" е името на новата програма, която създаваме с цел да превърнем работата
на геодезиста в един наистина творчески процес, а не в механично щракане с
мишката и повтаряне на една и съща команда хиляди пъти.

Програмата "Неокад" се разработва от екип висококвалифицирани програмисти и
инженери геодезисти. Вярваме, че съвместната ни работа ще допринесе за липса на
нелогичност и за по - голяма ефективност при работата с командите.

От богатия си опит с всичкия използван  софтуер в България  достигнахме до извода,
че не е рентабилно и правилно да ти се налага да преминеш през две или три
програми, докато получиш крайния продукт на работата си. Не считаме за необходимо
и да се хабят часове труд, за да се преместват текстове, така, че да не се
застъпват, да се посочват точките от РГО, за да могат да излязат на чертежа
посоките между тях (при положение, че тези връзки вече са описани в други
файлове) или пък да се мерят десетки пъти разстояния между точки и да се
изчислява ръчно какъв е наклонът между тях.

Истина е, че вече съществуват няколко доста сериозни програми, които имат
претенциите да обхващат цялостно дейността на геодезиста, но е истина и фактът,
че всяка от тях има някакъв недостатък, който е избегнат в другата.
Знаем също и колко консервативно се отнасят колегите към любимата си програма и
колко много са свикнали, когато нещо не може да се направи с една команда да го
правят с няколко такива в продължение на часове.

Нека да спрем дотук. Нека да покажем, че имаме сили да излезем от облика на
неприветливите човечета с големи сенки под очите, които седят по 12 часа на ден
пред компютъра, за да направят един чертеж. Нека да направим труда на геодезиста
по - различен от каторжническия.

Ако искате да се присъедините към нас или имате някакви идеи какво трябва да има
в новата програма или ако просто и Вие сте на нашето мнение -
свържете се с нас.
"Неокад" ООД
1111 София,
ул. Бетовен 6В, ап.6
4000 Пловдив,
ул. Ив. Вазов 14
тел. 032/260653
GSM: 0897944953
e-mail: office@neocad.biz